Mount Kenya

Previous


Mount Kenya-Berget är viktigt för vattenförsörjningen till stora delar av Kenya

 © Stefan Ulriksson 2017