Mount Kenya

Previous


Mount Kenya-Berget är viktigt för vattenförsörjningen till stora delar av Kenya

Updated 2021-03-21